פרופ' ליאו ליידרמן - גלובס

הסקירה השבועית של פרופ' ליידרמן צוטטה בגלובס: "המשק הישראלי חזק"

הסקירה השבועית של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות צוטטה בסקירת המסחר היומית של גלובס: "בסקירה שפרסמו פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים ניהול תיקי השקעות הם מציינים כי "לקראת הסיום של הרבעון הראשון השנה, ניתן לסכם ולומר ששוקי ההון בעולם ובארץ התמודדו וממשיכים להתמודד בו זמנית עם שלושה תהליכים עיקריים: תיקון אחרי העליות הנאות בשנים האחרונות, המשך השיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית, שהתחילו ב- 2020 עם פרוץ הקורונה והמלחמה במזרח אירופה. חרף העלייה באי-הוודאות ובסיכונים, השווקים הפיננסיים המשיכו לתפקד בצורה סדירה"".