סקירה שבועית 04/08/2021 | חרף סיכוני הקורונה מדדי המניות העיקריים נסחרים ברמות שיא היסטוריות

בסקירה השבועית הנוכחית, כותבים פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של קבוצת פעילים על התמודדות השווקים הפיננסיים בעולם ובישראל על רקע השפעות לא אחידות ממספר גורמים בסיסיים.

הנתונים הסטטיסטיים לגבי מספר הנדבקים בנגיף הקורונה מזן דלתא אינם מעודדים, וצפויה החמרה במגבלות עד לכדי סגר במקומות מסוימים. ייתכן שהדבר יגרום לתחזיות לשנה הקרובה להתעדכן כלפי מטה בקרוב.

בסין ממדי מניות רבים ירדו בשבוע שעבר, על רקע הגבלות רגולטוריות חדשות שהוטלו על חברות אינטרנט ואתרי חינוך משלים של חברות למטרת רווח, העלו את רמת אי-הוודאות הקשורה בהשקעות בענפים אלה בסין. כמו כן, התחזק החשש מהעמקת התערבות הרגולטורים בענפי משק אחרים.

מנגד, ישנם גורמים התורמים להמשך המגמה החיובית בשווקי המניות. גורם חשוב ובולט בימים אלה הוא ההפתעות החיוביות בדוחות הכספיים של חברות אמריקאיות לרבעון השני השנה. עד עתה, נרשמו הפתעות חיוביות בהכנסות וברווחים של 86% מהחברות שדיווחו.

בישראל הממשלה אישרה את הצעת התקציב לשנה הנוכחית ולשנת 2022. הדיון כעת עובר לכנסת, וייתכנו בו שינויים בעקבות זאת.

קראו את הסקירה המלאה: