פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 15/02/2023 | התמתנות איטית באינפלציה בארצות הברית

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: עליית מדד המחירים לצרכן של 0.5 אחוז בחודש ינואר הייתה מעל לקונצנזוס התחזיות, שוק ההון בישראל ממשיך להגיב לעלייה באי-הוודאות הקשורה לרפורמה המשפטית, וגם: גוש האירו וסין.

קראו את הסקירה המלאה:

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה