פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 27/02/2023 | דרושות הבהרות הנוגעות לתקציב המדינה

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: טרם פורסמו פרטים כמותיים עיקרים לגבי חלק מההחלטות שהתקבלו עם אישור התקציב, ביצועים שליליים בשוק ההון הישראלי מתחילת פברואר על רקע העלייה באי-הודאות במשק, וגם: המצב בארה"ב ובגוש האירו.

קראו את הסקירה המלאה:

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה