פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 28/08/2023 | ייתכנו העלאות נוספות בריבית בישראל ובארצות הברית

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: האינפלציה עדיין חורגת מהיעד וסביר שהעלאות הריבית טרם מיצו את עצמן, ב- 10 הימים האחרונים נבלם הפיחות של השקל ביחס לדולר, וגם: סין וגוש האירו. קראו את הסקירה המלאה: