כלכליסט: "הפסימיות לגבי המשק הגלובלי השנה מופרזת"

פרופ' ליאו ליידרמן אומר לאתר העסקים כלכליסט, כי "המשק הישראלי צמח בשנה שעברה בשיעור נאה של 3.2% ואנו מעריכים ששיעור הצמיחה יתמתן השנה ל־2.8%, בעיקר על רקע ההאטה בצמיחה הגלובלית, שתאט את הייצוא שלנו, והתמתנות מסוימת בצריכה הפרטית. עם זאת, המאפיינים הבסיסיים של המשק ממשיכים להיות טובים".