נאסד"ק

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 29/03/2022 | לקראת סיום רבעון של זעזועים ותנודתיות בשווקים

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: עלייה במדדי המניות בארצות הברית ובישראל וירידה בשוקי אג"ח בעקבות העלייה בציפיות לאינפלציה ולהעלאות הריבית על ידי בנקים מרכזיים ברחבי העולם. קראו את הסקירה המלאה:

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 09/02/2022 | התמתנות הירידות בעקבות שיפור מסוים בשוקי המניות

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: הירידות במדדי S&P500 ונאסד"ק התמתנו, נרשמה עלייה לפדיון בשוקי אג"ח בעולם ובישראל בעקבות הצפי להעלאות ריבית בהמשך השנה. וגם: פיחות במעמד השקל. קראו את הסקירה המלאה: