פיחות השקל

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 23/10/2023 | דרושה תוכנית רחבה ומקיפה כדי לשמור על חוסן המשק

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: רמת אי-הוודאות במישור הצבאי ממשיכה להיות גבוהה בשבוע השלישי של המלחמה, שוק ההון ממשיך להגיב בצורה מדודה למלחמה תוך פיחות השקל וירידה במניות. וגם: המשך העלייה בתשואה לפדיון ל-10 שנים בארה"ב. קראו את הסקירה המלאה:

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 30/07/2023 | עליות בבורסות בחו"ל, אי ודאות בישראל

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: פיחות מחדש של השקל וירידות בבורסה בתל אביב ליוו את צעדי החקיקה שננקטו בשבוע החולף, המשק האמריקאי ממשיך לבלוט לחיוב, וגם: גוש האירו. קראו את הסקירה המלאה: