פרופ' ליידרמן בפאנל פעילים

פרופ' ליידרמן בפאנל המומחים של פעילים: "השווקים צפויי