2023

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 27/12/2022 | אי הוודאות תימשך במחצית הראשונה של 2023

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: שנת 2023 תיפתח עם המשך אי-הוודאות הגבוהה לגבי האינפלציה, הריבית והצמיחה. סביר שלקראת אמצע השנה המצב בשווקים יתייצב ותנאי הפתיחה ל-2024 יהיו טובים יותר. קראו את הסקירה המלאה: