S&P500

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 08/06/2022 | האם האינפלציה בארה"ב תתמתן?

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: השווקים בהמתנה דרוכה לפרסום מדד המחירים לצרכן של חודש מאי בארצות הברית, ירידות במדדי המניות העיקריים בארה"ב ובאירופה. וגם: ירידה במדד אמון הצרכנים של חודש מאי בישראל. קראו את הסקירה המלאה: