S&P500

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 08/06/2022 | האם האינפלציה בארה"ב תתמתן?

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: השווקים בהמתנה דרוכה לפרסום מדד המחירים לצרכן של חודש מאי בארצות הברית, ירידות במדדי המניות העיקריים בארה"ב ובאירופה. וגם: ירידה במדד אמון הצרכנים של חודש מאי בישראל. קראו את הסקירה המלאה:

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 29/03/2022 | לקראת סיום רבעון של זעזועים ותנודתיות בשווקים

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: עלייה במדדי המניות בארצות הברית ובישראל וירידה בשוקי אג"ח בעקבות העלייה בציפיות לאינפלציה ולהעלאות הריבית על ידי בנקים מרכזיים ברחבי העולם. קראו את הסקירה המלאה:

סקירה שבועית 27/10/2021 | העברת התקציב והמשמעות עבור המשק הישראלי

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: התקציב שצפוי לעבור (אם לא תהיינה תקלות) ומשמעותו עבור המשק הישראלי. מדובר באתגר פוליטי וכלכלי משמעותי לקואליציה, והצפי הוא שבסופו של דבר יימצא פתרון לסוגיות שבמחלוקת כיום. לאור העובדה שהציפיות לאינפלציה גבוהות אך בתחום יעד האינפלציה ולאור התחזקות השקל, סביר …

סקירה שבועית 27/10/2021 | העברת התקציב והמשמעות עבור המשק הישראלי לקריאה »