סקירה שבועית 04/02/20 | נגיף הקורונה: תגובות מדודות וללא פניקה בשווקים