סקירה שבועית 04/03/20 | בצל הקורונה – יינקטו צעדים תומכי צמיחה