סקירה שבועית 04/06/2020 | האם חודש יוני נפתח באווירה חיובית במרבית שווקי המניות?