סקירה שבועית ראשונה לאוקטובר 2021 - פרופ' ליאו ליידרמן

סקירה שבועית 06/10/2021 | מגמת מדדי המניות צפויה להיות חיובית בהמשך

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת 'פעילים' ניהול תיקי השקעות: ניתוח הירידות בשוקי המניות בעולם בספטמבר והסבר כי הן מהוות תיקון מסוים לאחר העליות הנאות מתחילת השנה. להערכת מחברי הסקירה, תוך בחינה כוללת של הכוחות הבסיסיים, מגמה חיובית בשוקי המניות צפויה להימשך, אבל בעוצמה נמוכה יותר בהשוואה לשמונת החודשים הראשונים של 2021.

בינתיים, משקיעים ומקבלי החלטות מחכים להתעדכן בנתוני דו"ח התעסוקה בארצות הברית, הצפויים להתפרסם ביום שישי.

עוד עולה מן הסקירה, כי הדולר ממשיך להתעצם בעולם, ועל אף זאת, השקל נותר מטבע חזק מול הדולר. אם בחודשים מאי עד יולי נראו 'פיקים' שגירדו את שער ה-3.30 ש"ח לדולר, הרי שבחודשיים האחרונים, הדולר לא חצה את רף 3.25 השקלים.

קראו את הסקירה המלאה: