סקירה שבועית 07/01/20 | ישראל נערכת לתחילת יצוא גז טבעי ממאגר לוויתן