סקירה שבועית 14/07/2021 | הפתעת אינפלציית יוני בארה"ב לא צפויה לשנות את המגמה החיובית בשווקים

הסקירה השבועית של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של קבוצת פעילים עם הנתונים הכלכליים לשבוע האחרון.

בארה"ב שיעו האינפלציה שנרשם בחודש יוני הוא הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2008. האינפלציה עלתה 0.5% יותר מהתחזית שצפו לה, כמו גם מדד המחירים לצרכן שהיה צפוי להיות 0.5%, אך בפועל עלה ל-0.9%. האינפלציה עומדת כעת על 5.4%, ואינפלציית הליבה על 4.5%. עיקר ההאצה בעליות המחירים מיוחסת לסעיפי התחבורה, נסיעות ותיירות, ומכוניות משומשות.

למרות ההפתעה שהתעוררה עם פרסום המדד, לא צפויה השפעה על המגמות החיוביות בשוק ההון, משום שהאינפלציה משקפת גורמים זמניים.

בעולם כולו ובישראל גם כן, קיימת אי ודאות לגבי דרכי התמודדות המומלצות מול הסיכונים החדשים של התפשטות הקורונה. התפשטות מהירה של הקורונה עלולה לפגוע בעוצמת ההתאוששות בפעילות הכלכלית. אף על פי כן, החדשות הקשורות לעלייה בתחלואה לאחרונה לא השפיעו עד כה על מרבית שווקי ההון.

בישראל נרשמה ירידה בגרעון התקציבי, זאת בעקבות הכנסות ממסים. ההערכות כעת הן שיחד עם השפעת הירידה הצפויה בהוצאות
הממשלה על תכניות סיוע להתמודדות משקי בית והמגזר העסקי עם הקורונה, השנה תסתיים עם ירידה נוספת של הגרעון לשיעור של 7.5% מהתמ"ג.

קראו את הסקירה המלאה: