סקירה שבועית 16/9/19 | צפויה המשכיות במדיניות הכלכלית אחרי הבחירות