סקירה שבועית 18/02/2021 | סביבת האינפלציה בישראל צפויה להישאר נמוכה