סקירה שבועית 22/10/2020 | הסגר השני הוביל לירידה במדדי אמון הצרכנים בישראל