סקירה שבועית 29/10/19 | “שיפור ניכר באווירה בשוקי ההון בעולם”