סקירה שבועית 29/10/2020 | טרם גובשה תכנית יציאה ברורה מהסגר השני