סקירה שבועית 30/06/2021 | דריכות בשווקי ההון בעולם לקראת פרסום דו"ח התעסוקה בארה"ב

גם בסקירה השבועית לשבוע זה, כותבים פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של קבוצת פעילים על המתרחש בכלכלה העולמית ובישראל.

בארה"ב צפוי להתפרסם דוח התעסוקה של חודש יוני. התחזית הצפויה היא של 700,000 משרות, אך אם התחזית תתבדה לכאן או לכאן, לא ניתן לדעת כיצד יושפעו מכך השווקים. מדדי המניות עלו ורשמו שיאים חדשים על רקע המסר המרגיע מהפד, שכרגע לא יעלו ריביות.

עוד בארה"ב, שיעור האינפלציה על פי רכיב הליבה של מדד ה-PCE הוא 3.4%. ההערכות בשוק ההון תואמות את הדעות של הפד שחלק ניכר מעליות המחירים משקף את פתיחת המשק והמעבר ממשבר הקורונה למצב קרוב לנורמלי מבחינת הפעילות הכלכלית.

בגוש האירו מרבית המדדים עלו; אומדן ההתרחבות בפעילות, אומדן התפוקה הכוללת, מדד ענפי השירותים ומדד התעשייה. נשיאת ה- ECB מסרה שהתחזיות להתאוששות הכלכלית בגוש הולכות ומשתפרות, אולם הבנק המרכזי לא ימהר לסגת מהצעדים המרחיבים, ובמיוחד, לדבריה, לאור ההערכה בצפויה ירידה הדרגתית בשיעור האינפלציה החל מתחילת השנה הבאה.

קראו את הסקירה המלאה: