צמיחה

פרופ' ליאו ליידרמן - סקירה

סקירה שבועית 04/01/2023 | מה צופנת שנת 2023 באינפלציה, בריבית ובדיור?

השבוע בסקירה של פרופ’ ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר בבנק הפועלים במסגרת ‘פעילים’ ניהול תיקי השקעות: תחזית שיעור האינפלציה השנה היא 3% ושיעור זה צפוי לרדת ב-2024, צפויה האטה בצמיחת התמ"ג אל מתחת ל-3% והתאוששות מסוימת ב- 2024. וגם: הריבית. קראו את הסקירה המלאה: